Julia Kemmesies

擅長:英語教學
畢業於:德國英戈爾施塔特天主教大學
國籍:德國
師資:約3年

學歷

德國 艾希施泰滕-英戈爾施塔特天主教大學 文學碩士 主修國際關係
德國 符茲堡大學 文學學士 主修政治及社會學
德國 符茲堡大學 英語/德語教學教師課程

經歷

美國 德國在聯合國紐約辦公室常駐代表團 政治顧問助理
台北 德國在台北貿易辦公室DEinternational Ltd 商展及行銷助理
德國 符茲堡Don Bosco 英文翻譯員